Course curriculum

  1. Millest räägime?

  1. 1.1 Ettevõtlusega seotud kulude selgitus

  2. 1.1 test

  3. 1.2 Mõistlik või ebamõistlik hind

  4. 1.2 test

  5. 1.3 Siirdehinnad

  6. 1.3 test

  7. 1.4 Kulutuse ettevõtlusega seotuse tõendamine

  8. 1.4 test

  9. 1.5 Raamatupidamise algdokumentidega seotud reeglid

  10. 1.5 test

  1. 2.1 Ettevõtte erinevad tegevused

  2. 2.1 test

  3. 2.2 Tavapärased kulud - kontor, töövahendid, teenused

  4. 2.2 test

  5. 2.3 Koolituskulud

  6. 2.3 test

  7. 2.4 Kodukontori kulud

  8. 2.4 test

  9. Kodukontori lepingute näidised (tasuta ja tasuline)

  10. Kodukontori kuluhüvitise nõude näidis

  11. 2.5 Isikliku auto kasutamise hüvitis ehk autokompensatsioon

  12. 2.5 test

  13. Autokompensatsiooni otsuse näidis

  14. Sõidupäeviku näidis

  15. 2.6 Lähetuskulud

  16. 2.6 test

  17. 2.7 Töötervishoiukulud

  18. 2.7 test

  19. 2.8 Tööriietus

  20. 2.8 test

  21. 2.9 Sporditoetus

  22. 2.9 test

  1. 3.1 Vastuvõtukulud

  2. 3.1 test

  3. 3.2 Kingitused, annetused ja sponsorlus

  4. Annetused Ukrainale - ajutine erandkord

  5. 3.2 test

  6. 3.3 Ettevõtte autoga seotud kulud

  7. 3.3 test

  8. 3.4 Töötaja majutus ja transport

  9. 3.4 test

  10. 3.5 Täiendav haigushüvitis ja tervisepäevad

  11. 3.5 test

  12. 3.6 Osalusoptsioonid

  13. 3.6 test

  1. 4.1 Erisoodustused

  2. 4.1 test

  3. 4.2 Ettevõtlusega mitteseotud kulud

  4. 4.2 test

  5. 4.3 Deklareeritavad kulud - INF

  6. 4.3 test

  1. 50 küsimust - maksuvabad kulud ja kulude maksustamine

About this course

 • 53 õppetundi