Course curriculum

  1. Millest räägime?

  1. 1. Üldine loogika, osaliselt ja täielikult maksustatavad kulud - videoloeng

  2. 1.1 Ettevõtlusega seotud kulude selgitus

  3. 1.1 test

  4. 1.2 Mõistlik või ebamõistlik hind

  5. 1.2 test

  6. 1.3 Siirdehinnad

  7. 1.3 test

  8. 1.4 Kulutuse ettevõtlusega seotuse tõendamine

  9. 1.4 test

  10. 1.5 Raamatupidamise algdokumentidega seotud reeglid

  11. 1.5 test

  1. 2.1 Vastuvõtukulud

  2. 2.1 test

  3. 2.2 Kingitused, annetused ja sponsorlus

  4. Annetused Ukrainale - ajutine erandkord

  5. 2.2 test

  6. 2.3 Ettevõtte autoga seotud kulud

  7. 2.3 test

  8. 2.4 Töötaja majutus ja transport

  9. 2.4 test

  10. 2.5 Täiendav haigushüvitis ja tervisepäevad

  11. 2.5 test

  12. 2.6 Osalusoptsioonid

  13. 2.6 test

  1. 3.1 Erisoodustused

  2. 3.1 test

  3. 3.2 Ettevõtlusega mitteseotud kulud

  4. 3.2 test

  5. 3.3 Deklareeritavad kulud - INF

  6. 3.3 test

  1. 4. Maksuvabad kulud - videoloeng

  2. 4.1 Ettevõtte erinevad tegevused

  3. 4.1 test

  4. 4.2 Tavapärased kulud - kontor, töövahendid, teenused

  5. 4.2 test

  6. 4.3 Koolituskulud

  7. 4.3 test

  8. 4.4 Kodukontori kulud

  9. 4.4 test

  10. Kodukontori lepingute näidised (tasuta ja tasuline)

  11. Kodukontori kuluhüvitise nõude näidis

  12. 4.5 Isikliku auto kasutamise hüvitis ehk autokompensatsioon

  13. 4.5 test

  14. Autokompensatsiooni otsuse näidis

  15. Sõidupäeviku näidis

  16. 4.6 Lähetuskulud

  17. 4.6 test

  18. 4.7 Töötervishoiukulud

  19. 4.7 test

  20. 4.8 Tööriietus

  21. 4.8 test

  22. 4.9 Sporditoetus

  23. 4.9 test

  1. 50 küsimust - maksuvabad kulud ja kulude maksustamine

About this course

 • 56 õppetundi