Kursuse sisu

  1. Sissejuhatus

  2. Planeerimise süsteem

  3. Äriplaani alusfail

  1. 1.1 Missioon

  2. 1.2 Missiooni näited

  3. 1.3 Visioon

  4. 1.4 Väärtused

  5. 1.5 Väärtuste näited

  1. 2.1 Klient

  2. 2.2 Konkurendid

  3. 2.3 Väärtuspakkumine

  4. 2.4 Toode/teenus

  1. 3.1 Sissejuhatus

  2. 3.2 Turundus ja müük

  3. 3.3 Kliendisuhted

  4. 3.4 Töötajad ja töökorraldus

  5. 3.5 Tarkvara ja arvutid

  6. 3.6 Finantsvaldkond

  7. 3.7 Kokkuvõte

  1. 4.1 Kolme aasta vahe-eesmärk ja prognoos

  2. Kaks exceli tabelit p.4.1 juurde

  3. 4.2 Järgmise aasta eelarve

  4. Eelarve näidisfail, p.4.2 juurde

  1. 5.1 Tegevuskava struktuur

  2. Tegevuskava näidis ja alusfail (docx)

Kursuse formaat

 • 29 õppetundi